POUŽITÍ

Léčivý přípravek FLIXONASE poskytuje úlevu od příznaků senné rýmy i příznaků vyvolaných alergeny ve vzduchu, například roztoči, sporami plísní a zvířecími alergeny:

Obrázek čísla 1

Ucpaný nos

Obrázek čísla 2

Tekoucí rýma

Obrázek čísla 3

Kýchání

Obrázek čísla 4

Svědění v nose

Obrázek čísla 5

Svědění očí

Obrázek čísla 6

Slzení očí

Může trvat 3 až 4 dny, než se plně rozvine ochranná funkce přípravku. Je proto důležité pokračovat v pravidelném používání, aby bylo dosaženo plného léčebného účinku.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Nepoužívejte bez přerušení po dobu více než 3 měsíce, pokud Vás k tomu nevyzve lékař.

DÁVKOVÁNÍ:

DOSPĚLÍ VE VĚKU 18 LET A VÍCE

Dva vstřiky do každé nosní dírky jednou denně (200 mikrogramů flutikason-propionátu), nejlépe ráno.

Jakmile se příznaky zlepší, můžete snížit dávku na jeden vstřik do každé nosní dírky jednou denně.

Jestliže jsou příznaky obzvláště závažné, může být nutné dávku zvýšit na dva vstřiky do každé nosní dírky dvakrát denně až do doby, kdy se příznaky zlepší. Tuto dávku lze ale použít pouze krátkodobě.

Nepoužívejte více než 8 vstřiků (4 do každé nosní dírky) denně.

Používejte nejnižší možnou dávku potřebnou ke zvládnutí příznaků.

Je důležité, abyste nosní sprej používali pravidelně po celou doporučenou dobu léčby.

FLIXONASE se nemá používat déle než po dobu, po kterou jste vystaven(a) působení Vašich obvyklých „spouštěčů“ alergie.

Jestliže se příznaky po 7 dnech používání nezlepší nebo se nezlepší dostatečně, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Nepoužívejte bez přerušení po dobu více než 3 měsíce, pokud Vás k tomu nevyzve lékař.

Může trvat 3 až 4 dny než se plně rozvine ochranná funkce přípravku. Je proto důležité pokračovat v pravidelném používání, aby bylo dosaženo plného léčebného účinku.

POUŽITÍ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH:

Nepoužívejte u dětí a dospívajících mladších 18 let.

UPOZORNĚNÍ

K použití pouze do nosu. Nestříkejte do očí ani do úst. Nepolykejte.

Následující lidé by neměli přípravek FLIXONASE 50 mikrogramů/dávka používat vůbec anebo by se měli nejprve poradit s lékařem: 

Nepoužívejte FLIXONASE:

 • jestliže jste alergický(á) na flutikason-propionát nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Upozornění a opatření:

Před použitím přípravku FLIXONASE se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat:

 • jestliže používáte léčivé přípravky obsahující kortikosteroidy (včetně krémů na ekzémy, inhalátorů na astma, tablet, injekcí, nosních sprejů a očních nebo nosních kapek);
 • jestliže máte v nose nebo ve vedlejších nosních dutinách infekci nebo jste nastydlý(á);
 • jestliže máte vysokou teplotu;
 • jestliže jste v nedávné době prodělal(a) operaci, měl(a) jste úraz nosu nebo vřídky v nose;
 • pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět.

Obraťte se na svého lékaře v případě, pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku. Může to být způsobeno onemocněními, jako je šedý zákal nebo glaukom (zvýšený nitrooční tlak).

FLIXONASE obsahuje benzalkonium-chlorid, který může způsobovat podráždění a obzvláště při dlouhodobém použití edém nosní sliznice.

Svého lékaře musíte informovat o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat včetně přípravku bez lékařského předpisu.

Je to zejména důležité, jestliže používáte jakékoli léčivé přípravky na předpis, obzvláště:

 • léčivé přípravky obsahující kortikosteroidy (včetně krémů na ekzémy, inhalátorů na astma, tablet, injekcí, nosních sprejů a očních či nosních kapek);
 • léčivé přípravky s obsahujem ritonaviru a kobicistatu (léky k léčbě HIV);
 • léčivé přípravky obsahující ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí).

Je to zejména důležité, jestliže používáte jakékoli léčivé přípravky na předpis, obzvláště:

 • léčivé přípravky obsahující kortikosteroidy (včetně krémů na ekzémy, inhalátorů na astma, tablet, injekcí, nosních sprejů a očních či nosních kapek);
 • léčivé přípravky s obsahujem ritonaviru (lék k léčbě HIV);
 • léčivé přípravky obsahující ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí).

Podobně jako všechny léky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže jsou nosní spreje s obsahem kortikosteroidů používány dlouhodobě ve vysokých dávkách, mohou se objevit nežádoucí účinky v důsledku vstřebávání léku do těla.  

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné
Velmi vzácné, ale závažné nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

 • příznaky alergické reakce, jako je vyrážka, otok úst nebo obličeje, potíže s dýcháním;
 • nově se u Vás objeví potíže se zrakem, které se rozvinuly až po zahájení používání tohoto přípravku; u osob, které používaly vysoké dávky kortikosteroidů po dobu několika let, byly vzácně hlášeny oční problémy, jako je katarakta nebo glaukom;
 • v nosní přepážce, která odděluje nosní dírky, se objeví malé otvory (perforace);
 • oční problémy jako bolest.

Frekvence nežádoucích účinků není známa:

Není známo, jak často se tyto nežádoucí účinky vyskytují.

 • rozmazané vidění. 

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, přestaňte tento léčivý přípravek používat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Další nežádoucí účinky
Velmi časté nežádoucí účinky:

Mohou postihnout více než 1 z 10 lidí:

 • občasné krvácení z nosu. 

Časté nežádoucí účinky:

Mohou postihnout až 1 z 10 lidí: 

 • kýchání po použití spreje, které však brzy odezní; 
 • nepříjemná chuť nebo nepříjemný zápach; 
 • pocit sucha nebo podráždění v nose nebo hrdle; 
 • bolest hlavy.

Velmi vzácné nežádoucí účinky:

Mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí:

 • nosní potíže jako bolest a/nebo opakující se krvácení z nosu.7
Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, přestaňte tento léčivý přípravek používat a informujte svého lékaře.