PŘÍPRAVEK FLIXONASE 50 mikrogramů/dávka
MOHOU POUŽÍVAT DOSPĚLÍ VE VĚKU 18 LET A STARŠÍ

FLIXONASE je doporučen ke každodennímu užívání.

ČISTĚNÍ SPREJE

Čistá tryska spreje pomáhá při zajištění aplikace celé dávky. Čistěte ji každý týden a vždy v případě ucpání. Nesnažte se trysku uvolnit špendlíkem nebo ostrým předmětem, aby se nezničil mechanismus spreje.

Grafika sejmutí trysky

SEJMĚTE KRYT A TRYSKU

Sejměte trysku spreje tak, že ji uchopíte za spodní část a vytáhnete.

Grafika propláchnutí trysky

OPLÁCHNĚTE

Vložte trysku a kryt na několik minut do teplé vody a pak opláchněte pod tekoucí vodou. Zbytek vody oklepejte a nechte oschnout při pokojové teplotě.

Grafika výmeny víčka

NASAĎTE

Miřte směrem od obličeje a trysku spreje jemně nasazujte, dokud neuslyšíte jemné cvaknutí. Je-li třeba, pumpičku několikrát zmáčkněte, až se objeví jemná mlha. Nasaďte kryt.

Grafika odmočení trysky

PROPLÁCHOVÁNÍ

Pokud je tryska spreje stále zanesená, propláchněte ji v teplé vodě a poté opakujte kroky a 3.

DÁVKOVÁNÍ:

ilustrace nosu

DÁVKOVÁNÍ: Dva vstřiky do každé nosní dírky jednou denně (200 mikrogramů flutikason-propionátu), nejlépe ráno.

Jakmile se příznaky zlepší, můžete snížit dávku na jeden vstřik do každé nosní dírky jednou denně.

Jestliže jsou příznaky obzvláště závažné, může být nutné dávku zvýšit na dva vstřiky do každé nosní dírky dvakrát denně až do doby, kdy se příznaky zlepší. Tuto dávku lze ale používat pouze krátkodobě.

Nepoužívejte více než 8 vstřiků (4 do každé nosní dírky) denně.

Používejte nejnižší možnou dávku potřebnou ke zvládnutí příznaků.

FLIXONASE se nemá používat déle než po dobu, po kterou jste vystaven(a) působení Vašich obvyklých alergenů.

Ikona kalendáře

Je důležité, abyste nosní sprej používali pravidelně po celou doporučenou dobu léčby.

Jestliže se příznaky po 7 dnech používání nezlepší nebo se nezlepší dostatečně, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Nepoužívejte bez přerušení po dobu více než 3 měsíce, pokud Vás k tomu nevyzve lékař.

Nepoužívejte u dětí a dospívajících mladších 18 let.