KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic, s.r.o.
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 222 001 111
Fax: +420 222 001 444
e-mail: cz.info@gsk.com

Bezpečnost léčiv a hlášení nežádoucích účinků

Bezpečnost léčivé látky je stejně důležitým atributem jako její účinnost. Sledováním bezpečnosti léčiv se zabývá farmakovigilance. V praxi je vyhodnocování bezpečnostních informací primárně založeno na hlášení podezření na nežádoucí účinky předepisujícími lékaři.

Nahlášené případy se shromažďují v celosvětové databázi, vyhodnocují se v kontextu s ostatními a analyzují se rizika. Nahlášené případy umožní odhalit vzácnější neočekávané nežádoucí účinky a kvantitativně zhodnotit očekávané nežádoucí účinky. Bezpečnostní signály mohou mít dopad na další použití přípravku.

Případná podezření na nežádoucí účinky našich přípravků nám nahlaste písemně do mailboxu: ch.safety@gsk.com