ČASTO KLADENÉ OTÁZKY O LÉČIVÉM

PŘÍPRAVKU FLIXONASE®

VYHLEDEJTE POTŘEBNÉ ODPOVĚDI

Díky odpovědím na své otázky týkající se alergií budete moci pomáhat sobě i ostatním.

 • Co to je FLIXONASE® 50 mikrogramůdávka a jak působí?

  FLIXONASE® 50 mikrogramů/dávka je nosní sprej, který působí přímo v nose a který ulevuje od nosních a očních příznaků alergické rýmy. Přípravek FLIXONASE® obsahuje flutikason-propionát, který je již mnoho let známou a předepisovanou účinnou látkou na příznaky alergické rýmy.

  Jako nosní sprej, který je nyní dostupný bez lékařského předpisu, působí FLIXONASE® 50 mikrogramů/dávka přímo v nose a je jen minimálně vstřebáván do těla.1

  1. Sastre J, Mosges R. Local and systemic safety of intranasal corticosteroids (Lokální a systémová bezpečnost intanazálních kortikosteroidů). J Investig Allergol Clin Immunol. 22.1 (2012): n. s. Web. 30. září 2014. http://www.jiaci.org/issues/vol22issue1/1.pdf

 • Od jakých příznaků může přípravek FLIXONASE® ulevovat?

  FLIXONASE® poskytuje 24hodinovou úlevu od:

  • Ucpaného nosu
  • Rýmy
  • Kýchání
  • Svědění v nose
  • Svědění očí
  • Slzení očí 
 • Jak rychle začíná přípravek FLIXONASE® působit?

  Můžete pociťovat úlevu již po prvním dni, ale může trvat 3 až 4 dny, než se plně rozvine ochranná funkce přípravku a plného účinku je dosaženo po několika dnech pravidelného používání jednou denně.

  Užívejte přípravek FLIXONASE® každý den pravidelně, aby bylo dosaženo plného léčebného účinku.

  Flixonase se nemá používat déle než po dobu, po kterou jste vystaven(a) působení Vašich obvyklých alergenů (např. pyl).

  Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

  Nepoužívejte Flixonase bez přerušení po dobu více než 3 měsíce, pokud Vás k tomu nevyzve lékař.

 • Jak dlouho poskytuje přípravek FLIXONASE® úlevu od příznaků alergické rýmy?

  FLIXONASE® působí přímo v nose a poskytuje Vám 24hodinovou úlevu od nosních a očních příznaků alergické rýmy.

 • Kolik dávek přípravku FLIXONASE® je denně zapotřebí pro dospělého?

  Dva vstřiky do každé nosní dírky jednou denně (200 mikrogramů flutikason-propionátu), nejlépe ráno.

  Jakmile se příznaky zlepší, můžete snížit dávku na jeden vstřik do každé nosní dírky jednou denně.

  Jestliže jsou příznaky obzvláště závažné, může být nutné dávku zvýšit na dva vstřiky do každé nosní dírky dvakrát denně až do doby, kdy se příznaky zlepší. Tuto dávku lze ale použít pouze krátkodobě.

  Nepoužívejte více než 8 vstřiků (4 do každé nosní dírky) denně.

  Používejte nejnižší možnou dávku potřebnou ke zvládnutí příznaků.

  Jestliže se příznaky po 7 dnech používání nezlepší nebo se nezlepší dostatečně, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

  Nepřekračujte doporučenou dávku.

 • Jaké jsou pokyny a omezení pro dávkování u dětí?

  Nepoužívejte u dětí a dospívajících mladších 18 let.

 • Co máte dělat, když si jeden den zapomenete vzít dávku přípravku FLIXONASE®?

  Pokud vynecháte dávku, normálně si vezměte svou pravidelnou dávku následující den. Nepřidávejte si jako kompenzaci další dávku.

 • Poskytuje přípravek FLIXONASE® úlevu od očních příznaků alergické rýmy?

  FLIXONASE® ulevuje od příznaků kýchání, svědění očí a slzení, svědění nosu a ucpaného nosu po dobu až 24 hodin.

 • Ulevuje přípravek FLIXONASE® od bolesti a tlaku v nosních dutinách?

  FLIXONASE® ulevuje od příznaků kýchání, svědění očí a slzení, svědění nosu a ucpaného nosu po dobu až 24 hodin.

   Pokud pociťujete silné bolesti v obličeji, máte silný výtok z nosu anebo se domníváte, že byste mohli mít infekci nosních dutin, přestaňte přípravek FLIXONASE® používat a poraďte se se svým lékařem. Váš lékař zváží, zda nejsou zapotřebí jiné léky.

 • Ulevuje přípravek FLIXONASE® od příznaků vnitřních i venkovních alergií?

  FLIXONASE® pomáhá s úlevou příznaků alergické rýmy vyvolaných širokou škálou alergenů. FLIXONASE® pomáhá proti venkovním alergenům, jako je pyl z plevele, trav a stromů a spory plísní. Dále pomáhá i proti vnitřním alergenům, například alergenům z domácích zvířat, roztočům bytového prachu a plísním.

 • Jaké jsou nežádoucí reakce přípravku FLIXONASE®?

  Podobně jako všechny léky, může mít i Flixonase nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Jestliže jsou nosní spreje s obsahem kortikosteroidů používány dlouhodobě ve vysokých dávkách, mohou se objevit nežádoucí účinky v důsledku vstřebávání léku do těla.

  Velmi vzácné, ale závažné nežádoucí účinky = okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

  • příznaky alergické reakce, jako je vyrážka, otok úst nebo obličeje, potíže s dýcháním;
  • nově se u Vás objeví potíže se zrakem, které se rozvinuly až po zahájení používání tohoto přípravku (u osob, které používaly vysoké dávky kortikosteroidů po dobu několika let, byly vzácně hlášeny oční problémy, jako je katarakta nebo glaukom);
  • v nosní přepážce, která odděluje nosní dírky, se objeví malé otvory (perforace).

  Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, přestaňte tento léčivý přípravek používat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

  Ostatní velmi vzácné nežádoucí účinky:

  Mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí:

  • oční problémy jako bolest nebo rozmazané vidění;
  • nosní potíže jako bolest a/nebo opakující se krvácení z nosu.

  Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, přestaňte tento léčivý přípravek používat a okamžitě informujte svého lékaře.

  Časté nežádoucí účinky:

  Mohou postihnout až 1 z 10 lidí:

  • kýchání po použití spreje, které však brzy odezní;
  • nepříjemná chuť nebo nepříjemný zápach;
  • pocit sucha nebo podráždění v nose nebo hrdle;
  • bolest hlavy.

  Velmi časté nežádoucí účinky:

  Mohou postihnout více než 1 z 10 lidí:

  • občasné krvácení z nosu.
 • Kdo může používat přípravek FLIXONASE®?

  Následující lidé by neměli přípravek FLIXONASE® 50 mikrogramů/dávka používat vůbec anebo by se měli nejprve poradit s lékařem.

  Nepoužívejte Flixonase:

  • jestliže jste alergický(á) na flutikason-propionát nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

  Upozornění a opatření:

  Před použitím přípravku Flixonase se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat:

  • jestliže používáte léčivé přípravky obsahující kortikosteroidy (včetně krémů na ekzémy, inhalátorů na astma, tablet, injekcí, nosních sprejů a očních nebo nosních kapek);
  • jestliže máte v nose nebo ve vedlejších nosních dutinách infekci nebo jste nastydlý(á);
  • jestliže máte vysokou teplotu;
  • jestliže jste v nedávné době prodělal(a) operaci, měl(a) jste úraz nosu nebo vřídky v nose;
  • pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět.

  Flixonase obsahuje benzalkonium-chlorid, který může způsobovat podráždění a obzvláště při dlouhodobém použití edém nosní sliznice.

  Další léčivé přípravky a Flixonase:

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

  To je důležité jestliže používáte jakékoli léčivé přípravky na předpis, obzvláště:

  • léčivé přípravky obsahující kortikosteroidy (včetně krémů na ekzémy, inhalátorů na astma, tablet, injekcí, nosních sprejů a očních či nosních kapek);
  • léčivé přípravky s obsahujem ritonaviru a kobicistatu (léky k léčbě HIV);
  • léčivé přípravky obsahující ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí).
 • Mohu přípravek FLIXONASE® používat celoročně?

  Flixonase je určen pouze pro dospělé ve věku 18 let a výše.

  Užívejte přípravek FLIXONASE® každý den pravidelně, aby bylo dosaženo plného léčebného účinku.

  Flixonase se nemá používat déle než po dobu, po kterou jste vystaven(a) působení Vašich obvyklých alergenů (např. pyl).

  Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

  Nepoužívejte bez přerušení po dobu více než 3 měsíce, pokud Vás k tomu nevyzve lékař. 

 • Pokud moje příznaky odezní, měl(a) bych používání přípravku FLIXONASE® ukončit?

  Jakmile se začnete cítit lépe, můžete být v pokušení přestat FLIXONASE® používat. Je ale důležité v každodenním používání přípravku FLIXONASE® pokračovat, dokud Vás trápí alergeny, jako je pyl, plísně, roztoči bytového prachu nebo zvířecí alergeny, abyste tak dosáhli trvalé úlevy od příznaků.

  Flixonase se nemá používat déle než po dobu, po kterou jste vystaven(a) působení Vašich obvyklých alergenů (např. pyl).

  Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

  Nepoužívejte bez přerušení po dobu více než 3 měsíce, pokud Vás k tomu nevyzve lékař.

 • Je možné používat přípravek FLIXONASE® s jinými léky?

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

  To je důležité jestliže používáte jakékoli léčivé přípravky na předpis, obzvláště:

  • léčivé přípravky obsahující kortikosteroidy (včetně krémů na ekzémy, inhalátorů na astma, tablet, injekcí, nosních sprejů a očních či nosních kapek);
  • léčivé přípravky s obsahujem ritonaviru a kobicistatu (léky k léčbě HIV);
  • léčivé přípravky obsahující ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí).